pbt2


Sanal POS

Alternatif Bank Mevzuat ve Uyum Bölümü, Uyum Birimi, Banka’nın 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun) ile 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun ve bu kanunlara dayanılarak yürürlüğe konulan suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin yükümlülüklere uyumun sağlanmasından sorumludur. Bankamızca sunulan hizmetlerden, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı amacıyla yararlanılması ya da Kanun ve Kanun uyarınca çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere tam olarak uyulmaması gibi nedenlerle Bankamızın ya da çalışanlarımızın maruz kalabileceği mali, itibari ve operasyonel risklerin tanımlanması, derecelendirilmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve azaltılmasını sağlamak ve asgari düzeyde müşterinin tanınmasına ilişkin esaslar için uygulanacak Banka içi tedbirleri belirlemektir. Alternatif Bank olarak, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadeleye yasa ve düzenlemelere uyumun ötesinde bir önem vermekte; bu mücadeleyi aynı zamanda bir sosyal sorumluluk olarak görmekte; Bankamızın ulusal ve uluslararası piyasalardaki itibarının, bu piyasalara uyum ve entegrasyonun vazgeçilmez bir unsuru olarak benimsemekteyiz. Banka’nın suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı kapsamındaki risklerden korunması ve faaliyetlerinin Kanun, yönetmelik ve tebliğlerle, kurum politika ve prosedürlerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediğinin sürekli olarak izlenmesi ve kontrol edilmesidir. Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi ile ilgili iç denetim değerlendirmelerinin önemi açıklanmaktadır. Müşteri kabulü sırasında kimlik ve adres tespitinin yanısıra, ibraz edilen belge ve bilgilerin kendi içinde tutarlılığı değerlendirilir, müşterinin bankayı tercih etme nedeni ve hesap açma amacı, müşterinin mesleği, gelir getiren ana faaliyet konusu hakkında bilgi alınır. Kart bilgileri başka kişiler tarafından kullanılmak istendiğinde, ödeme işlemi kart sahibinin bankada kayıtlı olan cep telefonuna gelen şifre ile gerçekleştirildiği için müşterilerinizin elektronik ortamda güvenli alışveriş yapmasını sağlamış olursunuz. İnternet üzerindeki alışverişlerin güvenliğinin arttırılması amacıyla Visa ve Mastercard tarafından geliştirilen bu sistemde; kart sahibi ödeme işlemi sırasında kartının sahibi olan bankanın web sitesine yönlendirilir, banka sisteminde kayıtlı olan cep telefonuna tek kullanımlık şifre ile onaylama işlemi gerçekleşir. Bankacılık faaliyetlerinin yerine getirilmesinde, ilgili kanunlar ve bu kanunlar uyarınca yetkilendirilen kurumlarca yapılan düzenlemelere uyumun sağlanması esas teşkil etmektedir. Bu kapsamda, Alternatif Bank Yönetim Kurulu Denetim ve Mevzuata Uyum Komitesi’ne bağlı olarak görev yapan Mevzuat ve Uyum Bölümü, Mevzuat Birimi tarafından günlük olarak Resmi Gazete ve ilgili kurum sitelerinden mevzuat takibi yapılmakta ve güncel mevzuat değişiklikleri yorumlanarak Banka içinde ilgili birimlere/bölümlere duyurulmaktadır.

Yapılan duyuruların aksiyon takibi düzenli olarak Yönetim Risk Komitesi’ne raporlanmaktadır. Resmi kurumlardan (BDDK, TCMB, SPK, MASAK, Hazine ve Maliye Bakanlığı vb.) Banka’ya ulaşan yazıların takibi ve bu yazıların Banka içinde dağıtımı da Mevzuat ve Uyum Bölümü, Mevzuat Birimi tarafından gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, Alternatif Bank’ın gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmeyi planladığı faaliyetler ile yeni ürün, proje, reklam ve tanıtım kampanyaları ile ilgili süreç ve dokümantasyon yasal mevzuata, Banka içi politika ve prosedürlere uygunluk çerçevesinde incelenmektedir. E-ticaret sayesinde firmalar, internet üzerinde tüketiciyle güvenli bir ortamda bir araya gelir, satış yapabilir ve tahsilat/ödeme işlemlerini yapabilirler. Güvenli ödeme sayfası, Akbank tarafından SSL’i olmayan firmaların ortak kullanımı için hazırlanmış ödeme sayfasıdır. Alışveriş esnasında gönderilen kişisel bilgilerin korunması amacıyla geliştirilen bir şifreleme yöntemidir.

  • Banka’nın suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı kapsamındaki risklerden korunması ve faaliyetlerinin Kanun, yönetmelik ve tebliğlerle, kurum politika ve prosedürlerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediğinin sürekli olarak izlenmesi ve kontrol edilmesidir.
  • Yukarıdaki kriterlere uymayan, Hukuka aykırı ya da Akbank ilkelerine ters düşen ürün satışı yaptığı tespit edilen firmaların Sanal POS başvurusu kabul edilmeyecektir.
  • E-ticaret sayesinde firmalar, internet üzerinde tüketiciyle güvenli bir ortamda bir araya gelir, satış yapabilir ve tahsilat/ödeme işlemlerini yapabilirler.

Güvenli ödeme sayfası sayesinde Sanal Mağazanın serverında herhangi bir güvenlik tanımlaması yapılmasına gerek kalmadan alışverişin güvenliğinin sağlanması mümkündür. Akbank Güvenli Ödeme sayfası kullanan üye işyerlerinin Sanal Mağaza sitesine SSL sertifikası alma zorunluluğu yoktur. Bankamız bu kapsamda kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimselere sorumluluklarını hatırlatmak amacıyla gerekli duyuruları müşterilerine hizmet verdiği tüm şubelerinde müşterilerin rahatça görebileceği şekilde ilan etmektedir\. Anında oyun oynamaya hazır ol ve çevrimiçi kumarhanemizde oyna paribahis\. ​Sistemin Visa kredi kartları kullanımı için hazırlanan uygulamasına “Verified By Visa”, Mastercard kredi kartları kullanımı için hazırlanan uygulamasına ise “SecureCode” denir. Bu kapsamda, tüketiciler için fiziki sınırların ortadan kalktığı, tek bir tuşla ürün ve hizmetlere ulaştığı bir ortamdır. Yukarıdaki kriterlere uymayan, Hukuka aykırı ya da Akbank ilkelerine ters düşen ürün satışı yaptığı tespit edilen firmaların Sanal POS başvurusu kabul edilmeyecektir. Web Sitemizde; hızlı ve güvenli bir ziyaret deneyimi yaşatmak için, kişisel bilgilerinizin gizliliğine uygun, çerezler kullanılmaktadır. Şüpheli işlem bildirimlerinin nasıl yapılması gerektiğine, tespit edilen bildirimler ile ilgili izlenecek prosedür ve uygulamalar ile şüpheli işlem bildirimlerinin gizliliğine değinilmektedir.

(Şifreleme yönteminin gücü kullanılan anahtarın uzunluğuna bağlıdır.) Girilen kredi kartı bilgileri kodlama yöntemiyle şifrelenerek diğer uçtaki web server’a ulaşır. Kullanacağınız browser ile bağlı olduğunuz sitenin web server’i arasında şifrelemeyi gerçekleştiren 1anahtarlar bulunur. SSL özel anahtarlar, uluslararası güvence altındadır ve içerikleri SSL protokolleri çerçevesinde belirtilmiştir. İnternet üzerinde satış yapan ve yaptığı satışların karşılığını yine internet ortamında kredi kartlarından tahsil eden tüm firmalar Akbank Sanal POS hizmetinden yararlanabilir. Alternatif Bank ilgili mevzuat çerçevesinde Banka Uyum Politikası’nı oluşturmuş olup, Uyum Birimi’nin kurulması, Uyum Görevlisi’nin atanması ve yazılı Banka politika ve prosedürlerinin oluşturulması süreçlerini tamamlamıştır. Suç gelirleri ve aklamayla mücadeleye yönelik izleme, kontrol, risk yönetimi, iç denetim ve eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Bunun yanı sıra, Mevzuat ve Uyum Bölümü, Mevzuat Birimi, sağlamış olduğu danışmanlık hizmetleri çerçevesinde Genel Müdürlük birimleri ve şubelerden alınan bankacılık mevzuatına ilişkin soruları yanıtlamaktadır. Elektronik ticaret; mal ve hizmetlerin üretim, reklam ve satışının internet üzerinde, güvenli bir ortamda yapılmasıdır. 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre alınan ve Resmi Gazete’de yayımlanan malvarlığının dondurulması ve bu kararın kaldırılmasına ilişkin kararlar gecikmeksizin uygulanır. Ayrıca uluslararası finansal sistem ile birlikte ülkemiz bankalarınca da göz önünde bulundurulması gereken benzer diğer uluslararası listelerde (ABD, Avrupa Birliği, BM vbg.) yer alan yaptırım kapsamındaki kişi ve kuruluşlarla iş ilişkisine girilmemesi için gerekli tedbirler alınır. Kimlik tespitinin tam olarak yapılamaması, iş ilişkisinin amacı hakkında yeterli bilgi edinilememesi durumlarında iş ilişkisi tesis edilmez, talep edilen işlem gerçekleştirilmez.